Hunden og dens opprinnelse

Den tamme hunden, på latin kalt Canis Lupus Familiaris eller Canis Familiaris, regnes gjerne som menneskets beste venn på grunn av sin pålitelighet, lojalitet, og evne til å kommunisere med sin eier. Hunderasene vi kjenner i dag er et resultat av flere tusen års arbeid med seleksjon utført av menneskene.
Årsaken er at menneskene naturlig nok har ønsket seg hunder med visse egenskaper, enten det gjelder atferd, sansing, eller fysisk utseende. Dette har gitt et veldig vidt spekdog-280332_960_720ter av hunderaser, selv om alle disse hundene tilhører samme art.

I den senere tid har gamle teorier om hundens opprinnelse blitt lagt til side, fordi det nå foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at hunden stammer fra en ulvelignende art som døde ut for nærmere 50 000 år siden. Hunden var etter alt å dømme det første dyret som ble temmet av mennesker. Hunder er altså nært beslektet med ulver, men det lange forholdet mellom hunder og mennesker har gitt dem helt andre egenskaper og en unik evne til å tilpasse seg og forstå menneskelig atferd. I tillegg har hundene utviklet evnen til å overleve på stivelse-rik næring, slik mennesker gjør, i motsetning til sine slektninger, ulven og sjakalen.

Opp gjennom tidene har hundene blitt gitt mange viktige oppgaver på vegne av mennesket. De har spilt en viktig rolle i både jakt og krig, og selvfølgelig også som gjetere, særlig av sauer. I tillegg kan noen raser brukes til å trekke last eller som vakthunder, og de kan ofte ses som assistenter til politi og militære styrker på grunn av sin kraftfulle aggresjon blandet med disiplin og god lukt og hørsel. De senere årene har hunden også fått en stadig viktigere rolle som hjelper for blinde og andre handikappede. Foruten alt dette, er det selvfølgelig også slik at en hund gjerne kan fungere som statussymbol.