Hunder og bakterier

Når hunder får sykdommer som skyldes bakterier, skyldes det som regel ikke at bakteriene smitter fra en hund til en annen. Årsaken er som regel heller at et åpent sår blir indownload-19fisert, eller at hunden opplever en opportunistisk infeksjon på grunn av midlertidig svekkelse (som for eksempel i forbindelse med et virus). Bakterielle infeksjoner kan også oppstå som sekundære lidelser på grunn av andre lidelser, som for eksempel allergiske reaksjoner i huden. Mange av disse sykdommene har med andre ord ingen effekt på vanlige hunder, men slår til på grunn av andre problemer med hundens helse. Med andre ord befinner disse bakteriene seg allerede i hundens hud og pels, men blir virksomme først når en midlertidig eller varig svekkelse gjør det mulig.

Noen bakterier smitter imidlertid likevel regelmessig fra en hund til en annen. Blant disse finnes blant annet sykdommen bordetella, som har en slem tendens til å spre seg for eksempel i en kennel. Leptospira- og brucella-bakterier kan også spre seg fra hund til hund. I tillegg kommer ulike sykdommer som spres av flått.

Leptospirose er en sykdom som kan ramme både mennesker og hunder som kommer i kontakt med vann, mat, eller jord som inneholder urin fra infiserte dyr. Vanligvis får hunder denne sykdommen fordi de drikker vann i sølepytter eller grøfter der andre dyr som ekorn eller rev har gjort fra seg. De vanligste komplikasjonene som forårsakes av denne sykdommen er plager med nyrer eller lever, men det kan også oppstå hjerteproblemer og pustebesvær.

Brucella-bakterien forårsaker brucellose, som overføres gjennom seksuell omgang. Den kan også spres ved kontakt med et abortert foster. Et typisk symptom på denne sykdommen er at en gravid tispe spontanaborterer sent i svangerskapet.

Flåttsykdommer blir mer og mer vanlige i hunder. Borreliose skyldes bakterien Borrelia burgdorferi og gir symptomer som feber, hevelser og smerter i leddene og lymfeknutene, og i verste fall lammelse.