Hunder og kreft

I likhet med sine eiere, menneskene, lever hunder lenger og lenger. Kreft har derfor etter hvert blitt en viktig dødsårsak også blant hundene. Veterinærer har a20150512235422nslått at rundt halvparten av dødsfall blant eldre hunder skyldes forskjellige former for kreft. Mange av disse kan behandles med hell dersom de oppdages på et tidlig stadium.

Som med mennesker, er det vanskelig å vite nøyaktig hva som gjør at en hund får kreft. Selvfølgelig bidrar både genetiske faktorer og hundens livsstil og miljø. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva som er sunn diett og livsstil også for hunder. Mange hunder har i dag, ofte i likhet med eierne, et for stort inntak av usunn mat og et for lavt aktivitetsnivå.

Symptomer som kan tyde på at hunden har fått en kreftssykdom ligner for så vidt til dels på symptomene hos mennesker med kreft. Klumper i huden kan ofte være godartede cyster, men bør gjerne undersøkes for å se om det kan være en kreftsvulst. Hevelser og sår som ikke forsvinner bør også gi grunn til en viss uro. Det samme kan sies om dårlig ånde (som selvfølgelig kan ha mange årsaker), og også kroppsvæsker som kommer ut på uvanlig vis eller ser abnorme ut. Det gjelder særlig svart, eller tjæreaktig, avføring. Generelt kan dårlig lukt være et symptom på kreftsykdom. Som hos mennesker er det grunn til å være på vakt hvis hunden plutselig og uforklarlig mister appetitten, går ned i vekt, og mangler energi og lekelyst. At det er vanskelig for hunden å puste eller urinere kan også være et sykdomsymptom.

Kreft er mer vanlig i eldre hunder enn i unge, men de yngste kan også i noen tilfeller rammes. Noen raser er dessuten mer utsatt for kreft enn andre. Golden retrievere og Boston-terriere har lett for å få svulster, og de største rasene som Grand Danois og Sankt Bernard har lettere for å få beinkreft. Det er viktig at hundeeiere er kjent med sykdommene som er mest vanlige i hundens rase.