Hvordan hunden ble temmet

Det råder fortsatt en god del uvisshet om hvordan hunden ble temmet. Noen eksperter på hundens atferd og DNA mener at den hunden som ble temmet allerede hadde utviklet seg vekk fra typiske ulvetrekk og med andre ord var en slags villhund. Andre mener at prosessen var mer sammenklemt, slik at utviklingen fra ulv til hund skjedde parallelt med temmingen av dette dyrbn-ms389_dog_pr_p_20160222135229et. Dette er svært vanskelig å fastslå med sikkerhet, fordi prosessene fant sted titusenvis av år tilbake i tid og det arkeologiske materialet er forholdsvis begrenset.

Det kan imidlertid ha vært sånn at veksten i antall mennesker mot slutten av eldre steinalder, og deres samtidige mestring av nye teknologier til bruk i jakten, førte til at noen grupper av ulver ble mer avhengige av åtsel enn før. En naturlig tilpasning til denne åtselatferden ville være at dyrene over generasjoner ble mer tamme, mindre, og fikk valper tidligere i livet. Dette ville igjen føre til at dyrene ble enda dårligere jegere og stadig mer avhengig av menneskene. Kanskje var det likevel slik at de tidlige hundene spilte en rolle som deltakere i jakten sammen med mennesker, men det er det foreløpig for tidlig å si noe om med sikkerhet.

Noe av det mest interessante med hunden er nettopp at den var det første dyret som ble temmet. Uten hunden er det vanskelig å se for seg hvordan andre dyr ville ha blitt temmet. Og uten husdyr ville menneskets tilværelse i dag være helt dramatisk annerledes. Menneskets dominans over jordkloden er i stor grad et resultat av at denne arten har lyktes i, å underkaste seg og å utnytte, så mange andre arter. Uten tamme husdyr hevder noen biologer at det bare ville være et par millioner mennesker på jorden i dag, og de ville antakelig fortsatt være jegere og sankere, slik menneskene jo også var, i mesteparten av artens eksistens.